Siden 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kurset lokale brannfolk i akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter.
Daglig blir disse sendt ut på akutte medisinske oppdrag, som for eksempel hjertestans. I snitt er brannmennene på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell. Dette har reddet flere liv, og øker tryggheten i lokalsamfunn.

Vi er stolt leverandør av alt førstehjelp og medisinsk utstyr til Akutthjelperne i hele landet.

.

Oppfyller din arbeidsplass kravene til førstehjelpsutstyr?

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Vi kontrollerer og etterfyller utstyr til din bedrift, på den måten er dere sikkret at dere har rett nødvendig utstyr tilgjengelig viss ulykken skulle ramme.

lagt til handlevogn