Båre Less m/faste håndtak og stropper

  • Artnr: 704963

Beskrivelse av artikkelen

LESS (Light Emergency Stretcher Systems) er et norskutviklet konsept for pasienthåndtering ved evakuering, ulykker og katastrofer.

LESS unike egenskaper gjør at systemet egner seg for et bredt spekter av bruksområder innen HMS, brann- og redningstjenester.

Hvorfor LESS-båre?LESS er ikke som andre pasientbårer. LESS-båren kan følge pasienten helt fra skadested, gjennom transport og undersøkelser (også røntgen, MR/CT) til eventuell videre behandling.

LESS-båren isolerer svært godt og hindrer dermed komplikasjoner som følge av ukontrollert varmetap.

LESS båresystemet med bærevester og varmeprodukter er utviklet i nært samarbeid med medisinske fagmiljøer, og disse retter stadig større fokus på tidlig beskyttelse mot varmetap i forbindelse med ulykker.

LESS konseptet er i dag i bruk innenfor (luft) ambulanse-tjenester, industrivern og (internasjonal) katastrofehjelp.