NORSK GRUNNKURS FØRSTEHJELP PÅ BARN

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd og barnegruppa i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og oppdatert i h.h.t. retningslinjer for HLR 2015. Kurset førger samme standard som Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF). Kurset er på fem undervisningstimer med maksimalt femten deltakere. Kurset inneholder en HLR-utsjekk av alle deltakere. Alle deltakere bør få kursbevis med underskrift av godkjent instruktør ved bestått kurs. Kurset har flere praktiske øvelser som gjennomføres i løpet av kurset. Kurset er laget for å oppfylle de behov for kunnskap i førstehjelp som stilles til personell i norske virksomheter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. 

 

Førstehjelp på barn

Innhold:

- Kjeden som redder barn

- Varsling til nødnummer 113

- Undersøkelse av sykt eller skadet barn

- Bevisstløshet og sikring av frie luftveier hos barn

- Hjerte-lungeredning på barn

- Fremendlegmer

- Akutte sykdommer

- Forgiftninger

- Praktiske øvelser