NORSK GRUNNKURS I FØRSTEHJELP

Dette kurset dekker de grunnleggende kunnskaper i førstehjelp som alle bør ha. Det fyller også krav som er gitt av offentlige myndigheter. Livreddende tema som hjerte-lungeredning, fri luftvei, sideleie og fjerning av fremmedlegeme i luftveien er grundig behandlet. Kurset lærer på en aktiv måte deltakerne til å gjøre en rask pasientundersøkelse, varsle medisinsk nødtelefon og gjenkjenne symptomer og tegn på hjerteinfarkt og hjerneslag. Opptreden på skadested, f.eks. en bilulykke gjennomgås. Her gjøres øvelsen så realistisk som mulig med mye praktisk trening.

15 personer pr. kurs.  (Flere personer? Ikke noe problem, ta kontakt)

En undervisningstime varer i ca. 45 min med ca. 15 min pause.