Idrettskadekurs

Korrekt akuttbehandling sammen med rehabilitering er de to elementene som bidrar til at skade­fraværet skal bli så kort som mulig. Akutt skade kan oppstå ved mange former for fysisk utfoldelse – mosjon/trening/trim/ kroppsøving og idrettslig konkurranse/kamp eller friluftsliv, lek og fysisk arbeid. Vi har derfor en bred innfallsvinkel på kurset da de samme skadene også kan skje i en trapp hjemme eller på jobb, og behandlingen er selvfølgelig den samme i slike tilfeller.

Kurset omfatter:

  1. Skademekanismer 
  2. Direkte skader
  3. Indirekte skader
  4. Symptomer – kroppens reaksjon på skade (inflammasjonsprosessen)
  5. Prinsipper om akutt behandling (PRICE)
  6. hode-/nakkeskader, bruddskader og sårskader

 

Kurset holdes på et grunnleggende nivå.