Førstehjelpskurs helsepersonell (HHLR)

Helsepersonellkurset er spesielt utarbeidet for deg som jobber i helsevesenet. Kurset er et alternativ for helsepersonell som ikke trenger kurs i avansert HLR (AHLR)

Kurset gjennomgår HLR både alene og i samarbeid med makker, samt bruk av aktuelle hjelpemidler for helsepersonell som hjertestarter, pocket mask, oksygen og hjertebrett.  

Kurset har en varighet på 3 timer 

 Alle kursdeltakere får kursbevis/sertifisering etter endt kursdag.