AHLR Kurs

AHLR er et praktisk kurs der du som kursdeltaker lærer å behandle hjertestans, herunder basal HLR, defibrillering, bruk av hjelpemidler og medikamenter i team. Den praktiske kursdagen samarbeider du med andre deltakere som et team bestående av helsepersonell i virkelighetsnære scenarioer. Dere trener for eksempel som et stansteam på sykehus, legevakt eller ambulanse. Det faglige innholdet i kurset bygger på retningslinjer publisert i 2015 av European Resuscitation Council (ERC), og deretter tilpasset av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

Kurset har en varighet på 8 timer